Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Povodňová bdělost  -  Nízký stupeň nebezpečí  3.6. 10:58  –  5.6. 12:00

Popis: Na Berounce a přítocích očekáváme v pondělí a v úterý překročení 1.SPA. Aktualizované informace najdete na hydro.chmi.cz v sekci "Hydrologické předpovědi". 
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. 

Typ Název souboru Velikost
Ikona doc1.pdf 193.58 kB

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení