Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

ROZHODNUTÍ Povodňového orgánu hlavního města Prahy

o provedení protipovodňových opaření na území hl. m, Prahy na základé současné
meteorologické a hydrologické situace.


Meteorologicleá a hydrologiclcí situace v hl. m. Praze:

 • Na rozhodném vodním toku Berounce nastal 1. SPA a je očekávána kulminace.
 • Na Vltavské kaskádě dochází k řízené manipulaci na jednotlivých vodních dílech.
 •  Dle predikce ČHMÚ a Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava s. p., se předpokládá
  překročení l. SPA na limnigrafu v Malé Chuchli.


Rozhodnutí o přijatých protipovodňových opatřeních s platností do odvolání:

 • Zvyšený dohled z důvodu povodňové bdělosti/pohotovosti. 
 • Uzavření části náplavek na uzemí Městské části praha 2 a 5.
 • Uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.
 • Zastavení provozu přívozu č. p1, p2, p6 dle harmonogramu činnosti Povodňové komise
  hl. m. Prahy.


Povodňový orgán hl. m. Prahy stanovil následující úkoly:

 •  TRADE CENTRE PRAHÁ, a.s. zajistí informování nájemců v rámci náplavek
  o očekávaném zvýšeném průtoku a provede uzavření dvou sjezdů na náplavku nad
  Palackého mostem a jižní část Rašínova nábřeži.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zajistí uzavření části cyklostezky 42
  v úseku Vrané nad Vltavou - Zbraslav, dopravní značeni bude rozmístěno dle
  předloženého návrhu od 14:00 hod. dne 3. června 2024.
 • Povodí vltavy, závod Dolní vltava s. p. zajistí uzavření protipovodňových vrat
  na Čertovce.
 •  Městská policie hl. m. prahy zajistí zvýšený dohled v dotčených částech náplavek.
 • Správa služeb hl. m. prahy zajistípohotovost s..ych zaměstranců z důvodu očekávaných
  zvýšených prutoků v rozhodných vodních tocích.
Typ Název souboru Velikost
Ikona Rozhodnutí povodňového orgánu hl. m. Prahy 3.6.2024.pdf 746.49 kB

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení