Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

Oprava vozovky dálnice D0

Od 5. července až do 31. října bude postupně probíhat oprava vozovky dálnice D0 v km 13,443
– 16,100 v obou směrech, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo a přejezd
středního dělícího pásu v km 16,160-16,290. Zhotovitelem stavby bude společnost SKANSKA
a.s.

Stavba se bude dělit na dvě části. V první fázi se bude rekonstruovat vozovka obou jízdních
pásů stávající dálnice D0. V druhé fázi dojde k fyzickému rozšíření pravého jízdního pásu o
0,75 m na celkovou šíři zpevnění 11,5 m, což umožní v případě potřeby např. při
rekonstrukcích, vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy. Rekonstrukce bude spočívat ve
výměně asfaltobetonového krytu vozovky za cementobetonový na pravém i levém jízdním pásu
od severního portálu Lochkovského tunelu až po mimoúrovňovou křižovatku Slivenec (EXIT
16), km 13,416 – 16,245.

Stavba rovněž řeší prodloužení připojovacího pruhu v mimoúrovňové křižovatce Slivenec
(EXIT16) ve směru D5, km 16,280 – 18,440, resp. rozšíření pravého jízdního pásu na šířku
zpevnění 11,5 m. Toto prodloužení usnadní připojování vozidel od Barrandova, kdy je zde ve
špičkách vysoká intenzita připojujících se vozidel. Úpravou tak dojde ke zvýšení bezpečnosti
dopravy v tomto úseku.

Typ Název souboru Velikost
Ikona Oprava-D0-schéma.pdf 176.06 kB

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení