Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

Změny, omezení provozu a nové agendy ÚMČ Praha 16

Část Úřadu městské části Praha 16, který nyní sídlí v budově bývalé akumulátorky, čeká v následujících dvou měsících stěhování. Všechna pracoviště se z tohoto objektu přesunou do jiných a pro tyto účely zrekonstruovaných budov v Radotíně. Demolice objektu s č. p. 21 na náměstí Osvoboditelů souvisí s další fází stavby Centra Radotín.

Odbor ekonomický od 22. dubna na adrese Sídliště 1600/15a

Odbor ekonomický bude z důvodu stěhování do nové budovy na adrese Sídliště 1600 pro veřejnost uzavřen od 18. do 19. dubna, nebude poskytovat ani služby Czech Point. Tyto služby poskytuje matrika sídlící na radnici v ulici Václava Balého nebo Odbor živnostenský. Mimo jiné je možné využít Czech Point i na kterékoliv poště.

Odbor občansko správní se přestěhuje do staré Koruny, náměstí Osvoboditelů 44/15

Druhá etapa stěhování se uskuteční v týdnu od 13. do 17. května, kdy budovu bývalé akumulátorky definitivně opustí Odbor občansko správní. Občané tento týden nebudou moci žádat o nový občanský průkaz nebo cestovní pas, fungovat bude pouze výdej vyrobených dokladů připravených k vyzvednutí. Žádost o nový občanský průkaz nebo cestovní pas je v této době možné podat u úřadů 21 ostatních městských částí v hlavním městě Praze nebo u Městského úřadu v Černošicích.

Od 20. května si budou moci obyvatelé vyřídit osobní doklady v přízemí historické budovy Koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15.

Součástí odboru je rovněž úsek vnitřní správy, který se stará o zdárný průběh voleb, od 1. července ale také přibude nová agenda spojená s dopravními přestupky. „Oddělení dopravních agend právě nyní vzniká. Dříve museli řidiči kvůli vyřizování přestupků či zadržení řidičského průkazu na úřad sídlící na Vyšehradě vedle kongresového centra. Nově tyto záležitosti vyřídí přímo v Radotíně, v budově Koruny," říká tajemník úřadu Pavel Jirásek.

Hlavní město totiž od letošního 1. července převádí agendu spojenou s dopravními přestupky na 22 velkých městských částí. Pokud řidič po spáchání přestupku nedostane od policistů pokutu na místě, posouvá se další projednávání na úřad v místě jeho bydliště. Týká se to například přestupků zaznamenaných kamerami a radary.
Jedna důležitá věc se však nemění: vydávání nebo odebírání řidičských průkazů zůstane i po 1. červenci v pravomoci Magistrátu hlavního města. Agendu řidičských průkazů bude i nadále možné vyřizovat kousek od stanice metra Vyšehrad, v budově vedle kongresového centra.

Odbor živnostenský a Kancelář úřadu se ke konci června odstěhují do ulice U Starého stadiónu 1379/13

Jako poslední se přesunu z objektu na náměstí Osvoboditelů dočká i Odbor živnostenský a Kancelář úřadu. Nové pracoviště bude od 24. června 2024 na adrese U Starého stadiónu 1379/13. Jedná se o budovu vedle softbalového hřiště, kterou využívá také městská policie. „Tuto závěrečnou etapu bude možné realizovat až po volbách do Evropského parlamentu, které musí zaměstnanci radotínského úřadu včetně náročné přípravy rovněž zajistit," vysvětluje Pavel Jirásek.

Digitalizace stavebního řízení a eDoklady

První den školních prázdnin však nebude pro úřad znamenat jen spuštění nového Oddělení dopravních agend. K tomuto datu se chystají ještě dvě další novinky. Od 1. července budou úředníci uznávat na přepážkách elektronickou verzi občanského průkazu. Ten si je možné už nyní v mobilním telefonu nastavit v rámci aplikace eDoklady. Úřadů uznávajících občanku v elektronické verzi bude přitom nadále přibývat. Už příští rok by měla stačit také k prokázání totožnosti u voleb nebo na poště.

Poslední velkou změnou, která čeká radotínský úřad k 1. červenci, je rozjezd plně digitálního stavebního řízení v souladu s novým stavebním zákonem. Žádosti o povolení stavby, projektové dokumentace i další dokumenty bude možné v elektronické podobě podávat prostřednictvím celorepublikového Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.

Omlouváme se občanům i podnikatelům za nezbytná omezení provozu a komplikace způsobené změnami v Úřadu městské části Praha 16 v nadcházejícím 3měsíčním období.

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení