9/2020

Dne 14.5.2020 pan J.H. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se zaslání informace o klusácké dostihové dráze, umístěné na pozemcích parc.č. 745/5, 745/4, 745/3, 745/2, 745/1, 745/33, 745/32, 745/21, 745/19, 745/18, 745/17, 745/16, 745/15, 745/14, 745/12, 745/13, 745/11, 745/10 745/9, 745/8, 745/7, 745/6, 745/31, v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha (kolaudační rozhodnutí či jiný schválený dokument, na základě kterého je možné na této dráze legálně pořádat vrcholové sportovní soutěže, výstav či klání klusáckých koní a jejich jezdců).

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Předmětná dostihová dráha je sice umístěna v katastru naší městské části, nicméně vzhledem ke svým kompetencím a organizační struktuře Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle (má pouze odbor stavební a správu majetku (budovy, haly, stavby) je nutné pro získání Vámi požadovaných informací (včetně rozhodnutí či dokumentů) obrátit se na MČ Praha 16 – Radotín (odbor VDŽP), která má kompetence jak stavebního úřadu tak živnostenských oprávnění.