Informace - aktuální situace pomoci Ukrajině

30.3.2022

Vážení občané,
na základě Vašich častých telefonických dotazů ohledně využití modulární (kontejnerové) školy umístěné ve víceúčelovém areálu Kazínská 8/5 sdělujeme, že probíhá intenzivní jednání zástupců MČ Praha - Velká Chuchle s Magistrátem hl. m. Prahy a Odborem výstavby, dopravy a životního prostředí MČ Praha 16 - Radotín ohledně možnosti využití této školy pro potřeby výuky ukrajinských dětí. MČ očekává v nejbližší době souhlas Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí MČ Praha 16 - Radotín s dočasným provozováním této školy. Problematika pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny již byla projednávána v rámci zasedání Krizového štábu dne 7.3.2022 (viz zveřejněný zápis na www.chuchle.cz).
Zároveň bychom Vám rádi sdělili, že Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle schválilo zaslání finančního daru ve výši 50 000 Kč neziskové organizaci Člověk v tísni (zasedání ZMČ dne 1.3.2022).
Dále informujeme, že prozatím několik ukrajinských dětí bylo umístěno do MŠ a ZŠ Praha - Velká Chuchle a výuka probíhá integrační metodou.
Děkujeme všem chuchelským občanům, kteří se postarali o ubytování několika ukrajinských rodin. MČ se v současné době také snaží urychlit rekonstrukci, resp. opravy, úpravy neobsazených bytových jednotek ve správě městské části (v současnosti probíhá zadávací řízení na dodavatele oprav, případně rekonstrukce dvou bytových jednotek).

ilustrační foto kontejnerová škola