Informace Čechoslovan

9.11.2020

Čechoslovan

Dnešního dne ( 9.11.2020) soud na svém jednání vyhlásil rozsudek, kde vyhověl žalobě SK Čechoslovan a určil, že je vlastníkem budovy šaten, a to na základě institutu mimořádného vydržení. Soud MČ přisvědčil v tom, že SK Čechoslovan se nestal vlastníkem budovy na základě hospodářské smlouvy z roku 1992, ani na základě řádného vydržení podle starého či nového občanského zákoníku. Dle názoru soudu však došlo k mimořádnému vydržení na straně SKČ. Z uvedeného odůvodnění vyplývá, že až do 31.12.2018 bylo Hl.m. Praha vlastníkem budovy šaten. Bohužel však mezi léty 1992 a 2019 nedošlo ani k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ani k jinému úkonu, kterým by skutečný vlastník důrazněji bránil své vlastnické právo vůči SK Čechoslovan. Soud se nicméně nevypořádal s některými argumenty MČ a předkládanými důkazy. Domníváme se tudíž, že existují důvody pro odvolání, což učiníme po doručení písemného vyhotovení rozsudku.