Informace k dopisu SŽ Ing. Vondryse

21.2.2020

Obdržela jsem od Mgr. Ing. Vondryse vedoucího oddělení pro techniku, Správy železnic e-mail, ve kterém žádá o zveřejnění  informací a podkladů, které se váží k mimoúrovňovému křížení. Vzhledem k tomu, že tyto podklady jsme již v uplynulých měsících zveřejnili, není třeba  je opětovně zveřejňovat. Všechny jsou na našich webových stránkách. Pro úplnost připojuji níže text odpovědi panu Vondrysovi.

Dobrý den pane vedoucí,děkuji za Váš mail a shrnutí informace, které jste zaslal. Nicméně tyto podklady i informace jsou nám známy a v uplynulých měsících je MČ na svých stránkách pro občany zveřejnila. Takže není třeba je duplicitně  zveřejňovat. Co je možná pro Vás, nikoli pro nás nového, je informace o podaných odvoláních  dotčenými občany. Proto na pondělní schůzce na MD očekávám, že nám mj. konstruktivně sdělíte, jaký navrhujete postup pro úspěšnou realizaci mimoúrovňového křížení a na jakých podmínkách jste se s dotčenými občany na jednáních dohodli, aby se mimoúrovňové křížení mohlo realizovat. Na základě závěrů, které vyplynou z pondělní schůzky na Ministerstvu dopravy, můžeme společně zvolit další postup. Nicméně musím konstatovat, že chápu Vaši  současnou žádost o zveřejnění podkladů a Vaši obavu o informovanost občanů, neboť z předchozího volebního období máte zjevně špatné zkušenosti. Těším se v pondělí Mgr. Lenka Felix starostka MČ Praha Velká Chuchle