Informace k lávce pro pěší a podchodu vč. zákresů situace

27.5.2021

V rámci stavby optimalizace trati (ETAPA 1, v rámci které je rekonstruován železniční přejezd) je do stavby dodatečně doplňována na požadavek MČ lávka pro pěší. Jde o dočasnou lávku do doby realizace mimoúrovňového křížení (ETAPA 2), v rámci které bude zrušen přejezd a nahrazen definitivním podchodem pro pěší (podchod pro pěší nejde v rámci ETAPY 1 realizovat, protože by znamenal zrušení železničního přejezdu bez náhrady).
Lávka je doplňována do stísněného prostoru železničního přejezdu, kde se k železniční trati těsně přimykají komunikace a celý prostor navíc kříží tok Vrutice. Z těchto důvodů nelze zřídit přístupy na lávku šikmými chodníky (délka takových chodníků by byla cca 80 metrů). Přístupy jsou tedy navrženy, podobně jako v Radotíně, pomocí schodišť. Zákres situace viz. příloha Lávka pro pěší.

V rámci ETAPY 2 bude po vybudování mimoúrovňového křížení zrušen stávající železniční přejezd. Na jeho místě bude vybudován definitivní podchod pro pěší. Tento podchod bude bezbariérový:

  • Na západní straně pomocí výtahu. Přístup pomocí šikmého chodníku není možný z důvodu malého prostoru v důsledku akceptovaného požadavku MČ na přiblížení nové komunikace k podchodu (tedy maximálnímu oddálení komunikace od domu 39/1).
  • Na východní straně pomocí šikmého chodníku podél železniční trati k přemístěné vlakové zastávce. Pro navazující cesty směrem k úřadu MČ pak přechodem pro chodce přes ulici Radotínská a dále k ulici Dostihová. Pro běžné pěší bude i možnost kratšího a přímého výstupu přímo k ulici Dostihová.
    Zákres situace viz. příloha Podchod pro pěší.


Lávka pro pěší

Podchod pro pěší