Informace k oblasti integrace cizinců

Webový portál HMP pro oblast integrace cizinců www.metropolevsech.eu

Základní informace o webu:

  • 5 jazykových mutací - čeština, angličtina, ukrajinština, vietnamština, ruština
  • rozcestník nejdůležitějších informací a kontaktů na organizace, úřady a jejich odbory v HMP
  • informování o aktuálním dětní v oblasti integrace cizinců včetně projektů/akci MČ
  • obsahuje stručné informace o správních obvodech hl.m.Prahy:             

- kontaktní údaje ÚMČ a aktivní odkaz na webové stránky MČ
- základní údaje o MČ (např. katastrální členění, geografické údaje apod.)
- případné aktivity MČ v oblasti integrace cizinců (realizované projekty, odkazy na jazykové mutace informací pro cizince apod.)
- další úřady na území MČ (ÚP, PSSZ, FÚ apod.)

MHMP