Informace k obnovním zásahům v lesních porostech

Vážený občané,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o plánovaných obnovních zásazích v lesních porostech na území naší městské části. Mapku s lokalizací jednotlivých obnovních zásahů naleznete na webových stránkách organizace Lesy hl. m. Prahy, konkrétně pod tímto odkazem: http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/. Naší městské části se přímo dotýká Lesnický úsek 2 - Chuchle (mapka č. 1 - Chuchelský háj).
Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí, jejíž náhled přikládáme v příloze.

Mgr. Monika Šmidrkalová
Středisko Lesy

afb085d101e9106663697a689981855c.png