Informace k přístřešku MHD na konečné zastávce Na Hvězdárně

5.10.2022

Dle informací Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se jedná o přístřešek ve vlastnictví DPP, který již nedisponuje rezervním náhradním přístřeškem. Aktuálně se v rámci předchozí dopravní nehody řeší pojistná událost. Není známo, zda pojišťovna škodu proplatí. Pokud ano, DPP plánuje zadat do výroby jeden kus náhradního přístřešku z inkasovaných peněz a přístřešek na místo vrátit. Nyní ale nelze specifikovat termín.
Ing. Michaela Benešová, referentka ÚMČ