Informace k proběhlému zastupitelstvu dne 17.3. 2021

22.3.2021

Vážení spoluobčané,

dne 17.3. 2021 se uskutečnilo mimořádné zastupitelstvo, na jehož programu byl jediný bod, týkající se mimoúrovňového křížení. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou problematiku, chci vás informovat o výsledku jednání tohoto zastupitelstva.Na tomto zasedání byla přijata mj. usnesení, kterými MČ souhlasí s umístěním stavby nadjezdu a další usnesení, kdy MČ bere zpět odvolání proti tomuto umístění nadjezdu.

Chci předejít jakýmkoli pochybnostem a ujistit vás, že respektuji usnesení zastupitelstva (ač jsem pro ně nehlasovala) a hodlám je dodržovat. Nesnížím se k tomu, abych jako předchozí vedení MČ v čele s pány Freslem, Klánem a další, jednala v přímém rozporu s usnesením zastupitelstva. Nechci a nebudu dělat nic za zády občanů.

Bohužel však musím konstatovat, že tato usnesení považuji pro Chuchli za nešťastná, protože nepovedou k realizaci žádného mimoúrovňového křížení v dohledné době. Nikdo z těch, kteří tato usnesení podpořili nechtějí slyšet reálné skutečnosti, které povedou jen k dlouhým rokům soudních sporů, jejichž důsledkem bude jenom to, že se v Chuchli nic nepostaví. Nezmění na tom ani skutečnost, že vzali městské části možnost zastat se svých občanů a bránit jejich zájmy a vyjednat nejvýhodnější podmínky pro ně i pro Chuchli. Teď to zůstává jen na nich.  Za pár let si někteří z vás vzpomenou na tento okamžik a uvědomí si, že právě tím byla zvrácena reálná možnost postavit během několika let mimoúrovňové křížení.

Dnes byl zveřejněn zápis z tohoto jednání zastupitelstva s plným zněním usneseními na webových stránkách městské části - https://www.chuchle.cz/zapis-c-1-2021-mimoradne-zasedani-ze-dne-17-3-2021.html

Lenka Felix, starostka