Informace k provozu nástupišť v zast. Praha-Velká Chuchle

23.8.2021

8.9.2021 - 14.10.2021 nebude v provozu žádné nástupiště z důvodu probíhající demolice stávajících nástupišť u koleje č. 1 a 3 a výstavby provizorního nástupiště.
15.10.2021 - cca 28.2.2022 bude v provozu provizorní nástupiště délky cca 100 m u koleje č. 2. Toto provizorní nástupiště bude umístěno v těsné blízkosti stávající autobusové zastávky v ul. Radotínská. Nové nástupiště č. 2 u koleje č. 4 nebude v provozu z důvodu výstavby druhé poloviny podchodu.
1.3.2022 - 10.6.2022 bude v provozu již nové nástupiště č. 2 u koleje č. 4. Provizorní nástupiště u koleje č. 2 již nebude v provozu z důvodu výstavby kolejí č. 1 a 3.
Od 10.6.2022 již budou v provozu obě nová nástupiště - nástupiště č. 1 u koleje č. 3 a nástupiště č. 2 u koleje č. 4.

Výlukový jízdní řád je k dispozici zde: výlukový jízdní řád

logo