Informace k termínu ukončení dopravních opatření na Barrandovském mostě

29.9.2022

Dne 26. 9. 2022 ve večerních hodinách obdržela spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Objednatel) návrh upraveného harmonogramu prací na Barrandovském mostě. Spol. PORR (Zhotovitel) tímto oznámila posun termínu dokončení prací, resp. dopravního omezení na Barrandovském mostě do 22. 10. 2022. S takovýmto posunem termínu TSK zásadně nesouhlasí a odmítá ho. Počínaje 30.9.2022 uplatní Objednatel veškeré smluvní nároky na kompenzace za nedodržení termínu dle podmínek smlouvy.
Adam Scheinherr, MHMP