Informace o Chuchelském zpravodaji

13.2.2014

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvem nebyl dosud schválen rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2014, nebude také vydáno lednové číslo Chuchelského zpravodaje. Například Městská část Praha - Slivenec má více obyvatel, nepoměrně bohatší kulturní a společenský život, a přesto vydává svůj obecní zpravodaj jednou za dva měsíce. A proto bylo rozhodnuto nezatěžovat obecní rozpočet v období rozpočtového provizoria a s dalším číslem Chuchelského zpravodaje posečkat na konec měsíce února r. 2014.

ÚMČ