Proběhlé setkání k návrhu městského centra a úpravy okolí Libeřského potoka

Dne 2. října 2018 proběhlo v areálu K8 v prostorách dočasné školní jídelny setkání obyvatel naší MČ s autory návrhu nového městského centra Velké Chuchle.

Setkání bylo pojato jako diskusní fórum nad představenými materiály, které umožnilo všem účastníkům vyjádřit své připomínky a názory. Po krátkém úvodním slovu místostarosty Klána se slova ujali architekti Bachleda a Štencl ze studia Atelier plan.B.architekti., kteří našim občanům představili a okomentovali své pojetí nového centra Velké Chuchle.

V následné diskusi pak zodpovídali jednotlivé dotazy a diskutovali nad tématy, která naše občany zajímala. Diskuse byla vedena ve velice korektní a věcné atmosféře a v omezené míře pokračovala i po dobu druhé části programu veřejné prezentace, kterým bylo představení studie úpravy krajiny v okolí Libeřského potoka, kterou zpracoval Atelier in-site ve spolupráci s Ing.Arch. Klárou Salzmann. Samotnou studii našim občanům představila a odborným komentářem doplnila Ing. Magadalena Smetanová.

Setkání skončilo v plánovaném čase a i z následných ohlasů jej lze hodnotit pozitivně. Závěrem je určitě vhodné zdůraznit, že setkání na téma centra Chuchle jistě nebylo posledním a že podobná pracovní setkání přispějí k dosažení podoby centra, s nímž budeme moci být spokojeni.

Mgr. Pavel Klán,
2. místostarosta Velké Chuchle

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto