Informace o prozatímním jednání

Vážený pane Martínku,

v příloze zasílám žádost o stanovení na umístění dočasné autobusové zastávky Radotínská pro linku 244 v poloze dohodnuté na místním šetření dne 20. 1. 2016. Originál současně zasíláme poštou.

K odůvodnění žádosti sděluji:

Po vydání stanovení na zákaz odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru Radotínská - Starochuchelská a zpět bylo v provozu linek PID zavedeno výlukové opatření, které výrazně zvýšilo pohyb chodců na přejezdu i v prostoru křižovatky Dostihová - Mezichuchelská. Vzhledem k tomu, že na jižní straně železničního přejezdu nemohou chodci využít žádné pěší komunikace, výrazně se zvýšil počet přecházejících chodců po dvou přechodech v prostoru již tak velmi zatížené křižovatky i u přilehlé autobusové zastávky v Radotínské ulici. Přestože v některých obdobích dohlíží na přecházení u autobusových zastávek příslušníci Policie ČR, počet rizikových situací ve vztahu k chodcům v křižovatce i na přejezdu v posledních dnech výrazně vzrostl.

Zástupci ROPIDu a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. v souladu s požadavkem ÚMČ Praha-Chuchle, proto připravili návrh změny výlukového dopravního opatření tak, aby došlo k opětovnému snížení nutných pohybů chodců v prostoru přejezdu a křižovatky a zvýšení bezpečnosti. Vedení linky 244 ve směru ze Smíchova je navrženo změnit do trasy Mezichuchelská - Starochuchelská - nám. Omladiny - Starochuchelská - Dostihová - Strakonická - Výpadová. Tím je možné dosáhnout situace, kdy bude obnoveno přímé spojení do Chuchle ze Smíchovského nádraží a ve směru od Radotínské ulice do Chuchle dojde k eliminaci většiny nyní nutných pohybů chodců. Ve směru do centra bude možné po zavedení tohoto opatření využít k přestupu na linku 244 ve směru na Smíchovské nádraží třech lokalit - zastávku Závodiště Chuchle, kde bude zřízen garantovaný přestup mezi linkami 172 a 244, zastávku Radotínská, kde bude možné přestoupit z nově zřízené zastávky Radotínské ve směru z centra bez nutnosti přecházet jakýkoli přechod na linku 244 ve směru do centra a zastávku Lahovičky, kde bude možné přes podchod přestoupit z linky 244 ve směru z centra na svazek dalších linek PID ve směru do centra.

Navržené dopravní opatření považujeme za zásadní pro zlepšení dopravní situace a bezpečnosti na železničním přejezdu a na přilehlé křižovatce. Toto řešení ale není rozhodně považováno za řešení finální, bude i nadále dočasné a ve spolupráci se zástupci Radotína i Velké Chuchle budou pokračovat jednání o opatření pro trvalý stav provozu PID.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Jiří Vodrážka
vedoucí odboru

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dobrý den,

Po včerejším projednání Vaší žádosti  a PČR předběžně sděluji, že silniční správní úřad  nebude vydávat v současné době stanovení místní úpravy dopravního značení  spočívající v umístění značky IJ 4a(zastávka autobusu) v navrženém místě  v ul. Dostihová. Písemné stanovisko mohu vydat až po oficiálním vyjádření  PČR, přičemž  PČR je v tomto řízení dotčeným orgánem, dle nové úpravy zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a má na vyjádření 30dní.

Umístění  zastávky  v blízkosti výjezdu z křižovatky u přejezdu  ČD, která je díky známé  komplikované dopravní situaci   ve špičce dopravního provozu často neprůjezdná, může bezpečnost a plynulost provozu v křižovatce  ještě  zhoršit.

Stávající  nove vedení trasy linky č. 244  je v provozu teprve cca. 3 týdny  a je podle našeho názoru brzo provádět další změnu, která  navíc podstatně zhorší obslužnost  bytové zástavby v ul. Radotínské.

Lze předpokládat, že  tato změna vyvolá  požadavky  na další, jiná řešení  dopravní obslužnosti V. Chuchle.

Silniční  správní úřad nadále požaduje  připravit  řešení  koncepční, trvalejšího charakteru a s ohledem  na co nejmenší dopad  na problematickou křižovatku u přejezdu (minimalizovat přejíždění  BUS MHD přes trať apod.) a to i s ohledem na blížící se otevření   „Obchodního centra Strakonická“(Hornbach - cca březen), kdy lze očekávat  další zvýšení dopravní zátěže ve Velké Chuchli.

Jan Martínek

vedoucí Odboru dopravy

ÚMČ Praha 16 - Radotín

logo