Informace o situaci v SK Čechoslovan Chuchle

7.12.2018

Informace o situaci v SK Čechoslovan Chuchle

S místostarostou Robertem Maříkem jsme minulý týden měli schůzku s předsedou SK Čechoslovan Chuchle panem Šafářem. Vyměnili jsme si naše názory a pohledy na současný stav ohledně Čechoslovanu. Shodli jsme se na tom, že prioritou je zachování funkčního sportovního klubu, především pro nastupující generaci chuchelských fotbalistů.

Pan Šafář nezastírá, že klub se nachází v tíživé situaci. Pokud se týká dluhu za vodné a stočné, budeme postupovat v součinnosti tak, aby se vzniklé škody minimalizovali, především s ohledem na skutečnost, že celý dluh vznikl havárií při opravě plynu. Zahájíme s dotčenými subjekty jednání. Ohledně dotace 20.000,- Kč poslané na soukromý účet, vyjádřil pan Šafář nad tímto omylem politování a sdělil, že věc napraví tak, aby vše odpovídalo právním předpisům.

Závěrem jsme se shodli, že prvním krokem k narovnání vztahů mezi městskou částí a Čechoslovanem by mohl být hloubkový audit hospodaření klubu. Jeho realizovatelnost bude prověřena na MHMP a po jeho případném odsouhlasení magistrátem bude věc projednána na zastupitelstvu MČ.

Naše schůzka byla informativní, nebyly dohodnuty žádné závazné závěry ohledně budoucnosti a využití hřiště.

Mgr. Lenka Felix, starostka

informace Čechoslovan