Informace o závodech do vrchu

Závodů automobilů do vrchu
Velká Chuchle - Slivenec
České mistrovství ZAV 2011

Program podniku

Pátek 9.9. 2011

21,00 hod uzávěrka přihlášek nebo po naplnění kapacity
V pátek je zákaz pohybu po trati pro vozy, které startují v závodě

16,30 - 21,00 hod administrativní a
16,30 - 20,30 technická přejímka

Pátek 9.9.2011 12,00 hod otevření servisního parkoviště!

Sobota 10.9.2011 07,30 hod rozprava s jezdci v depu

08,00 hod oficiální trénink
10,00 hod start 1. jízdy
12,30 hod start 2.jízdy
15.00 hod start 3.jízdy

18,00 dekorování vítězů,předávání cen

Pořádáním závodu je pověřen Patera Citroen klub

Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

Předseda organizačního výboru- Eduard Patera

Ředitel závodu - Linhart Roman
Hlavní sportovní komisař- Malík Jaroslav
Hlavní technický komisař- Pažout Mirek
Vedoucí tratě- Vorlický Luboš
Hospodář závodu- Husáková Iva
Tiskové středisko- Patera David
RZS,Hlavní lékař- Transhospital Řevnice

Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na
oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 Trať

Závody se konají na trati Velká Chuchle - Slivenec

Start se nachází 100 za zpomalovacím retardérem na výjezdu z obce
Cíl se nachází 100m před křižovatkou

Délka tratě 2050/ m
Převýšení tratě 91m
Povrch : jednotný asfalt
Minimální šíře : 4,8 m
Ředitelství závodu je ve stanu v depu
Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

Servisní parkoviště je umístněno na parkovišti dostihového areálu

Vklad do závodu je stanoven na 1 600 Kč včetně pojistky, s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem.


Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen je prostor u ředitelství závodu.

Bezpečnost diváků je zajištěna, tak že pořadatel vymezí koridory, kam bude divákům vstup zakázán.

Pořadatel zajistí přístup k nemovitosti v ul. K Homolce v přestávkách mezi jízdami. Provoz MHD bude po celou dobu závodu zajištěn.

Pořadatel zajistí, aby se občané Velké Chuchle v nutných případech dostali do a ze svých domovů vozidly. 

Pořadatel zajistí posun startu v ul. Starochuchelská za nájezd za účelovou komunikaci do lesa z důvodu zajištění dopravní obsluhy  


 

auto