Informace ohledně stánku na Nám. Omladiny

10.6.2021

Byl vybraný zhotovitel demolice prodejního stánku na Nám. Omladiny, v pondělí 14.6. proběhne oficiální předání staveniště a 21.6. budou zahájeny demoliční práce.