Informace pro voliče - EU a informace o přenosné volební schránce

6.10.2014