Informace starostky k železničnímu přejezdu

Sděluji Vám, že jsem pozvala zástupce petičního výboru na schůzku na středu 19.2. 2020, abych s nimi probrala téma petice, vyjasnili jsme si vzájemné názory a stanoviska.
Současně Vás informuji, že dne 24.2. 2020 proběhne na Ministerstvu dopravy jednání za účasti dotčených správních orgánů k tématu „Odstranění železničního přejezdu v místní části Praha – Velká Chuchle“. Po této schůzce Vás o výsledku budu informovat.
Lenka Felix

přejezd