Informace starosty k Mimoúrovňovému křížení (MÚK)

Vzhledem k plánované schůzce se zástupcem SŽDC Ing. Šmejkalovou a řešení problematiky Mimoúrovňového křížení ul. Starochuchelská se železnicí, uveřejňuji v plném znění e-mail o odložení schůzky.

Vážení zástupci městských částí Radotína a Velké Chuchle, pane Sechtere.

Na 5.3.2015 je svolána schůzka ohledně stavby „OPT Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)".

Vzhledem k tomu, že se příprava stavby nachází tepre ve stadiu zpracování posuzovacího protoku stavby pro její schválení a tudíž nedošlo k zásanímu posunu v přípravě stavby považujeme tímto schůzku za bezpředmětnou. V okamžiku, kdy budeme potřebovat Vaši spolupráci, svoláme příslušná jednání tak, abychom se navzájem zbytečně nezdržovali.

Při této příležitosti si zatím dovolujeme prezentovat stručný přehled postupu přípravy stavby:

  1. Na základě přeschváleného záměru projektu se nyní pracuje na přeschválení části stavby OPT Praha Smíchov(mimo) - Radotín v km  1,805 - 9,960, a to v souladu s vydaným územním rozhodnutím  v právní moci. Podkladem přeschválení je aktualizace rozpočtu stavby - na které se pracuje.
  2. Přeschválený záměr projektu nyní obsahuje jak výše uvedenou část stavby km  1,805 - 9,960 (1. etapa), tak etapu č. 2 - mimoúrovňové křížení trati V. Chuchle a 3. etapu - t.j. zbývajcí úsek v km 9,960 - 12,699, kde se uvažovalo s novou zastávkou Radotín - sídliště se čtyřkolejným úsekem.
  3. SSZ počítá s tím, že po vydání schvalovacího protokolu ke "zkrácené stavbě" bude objednán projekt  této 1. etapy a současně bude objednána přípravná dokumentace (dokumentace pro územní řízení) mimoúrovňového křížení trati ve Velké Chuchli. Vzhledem k tomu, že již nelze z časových důvodů pokračovat v diskuzi o výběru varianty tohoto mimoúrovňového křížení, bude objednána přípravná dokumentace na variantu "E" - silniční podjezd pod dráhou. V rámci průzkumných prací budou vyhodnoceny geologické, hydrologické a další podmínky, na jejichž základě bude rozhodnuto, zda je tato varianta reálná.
  4. Na 2. a 3. etapu byly zahájeny práce na dokumentacích EIA.

Pokud by v rámci průzkumů došlo k závěru, že je varianta podjezdu nereálná, je možné, že dojde k přerušení těchto prací. Předpokládáme, že bychom v tom případě dodatkem smlouvy o dílo předmět díla 2. etapy změnili.

Omlouváme se za zrušení  plánované schůzky, která by v daném okamžiku pro nás neměla zásadní význam.

Samozřejmě se ozvěte v případě jakýchkoliv nových poznatků a dotazů v dané věci.

Děkujeme  za pochopení

Ing. Nataša Šmejkalová - Správa železniční dopravní cesty

O dalších krocích Vás budu neprodleně informovat.

Stanislav Fresl - starosta

Stanislav Fresl - starosta