Informace starosty MČ Praha Velká Chuchle

Vážení,

víte, že toho moc nepíšu a nereaguji na některé „zaručené“ informace. Jsou to, a ne jen z mého pohledu, jen tzv. bulvární a populistické články. Teď to trochu napravím.

Myslím si, že by si neměl nikdo dělat starosti s mým svědomím, spíš by se měl autor zamyslet nad svědomím svým.

Teď k podání pravdivých informací. Nevím, kde člen zdejšího zastupitelstva pan Barcal přišel ke slíbené částce 100.000,- Kč na studii Valu v Malé Chuchli. Pana Barcala jsem požádal, pověřil vypracováním zadávacích podmínek pro vypracování studie Val Malá Chuchle. Zadání by mělo obsahovat veškeré podmínky pro studii. Návrh finančních nákladů na studii by měl vyhodnotit finanční výbor a následně schválit zastupitelstvo. Osobně nesouhlasím se studiemi v šuplíku. Val by měl vyrůst na pozemcích, které nejsou v majetku naší Městské části. Zaráží mě obrovská aktivita pana Veselého z Malé Chuchle, který snad za tímto účelem založil jakousi společnost nebo sdružení. Tyto valy vznikají na základě potřeb stavebních společností, levně uložit „výkopky“ z jejich nových staveb. Je to obrovský tzv. „kšeft“. To jsem zažil již několikrát, kdy nás vlastně chtěly stavební firmy chránit před hlukem a povodněmi a vlastně šlo jen o tento tzv. „kšeft“.

Protihlukový val v Malé Chuchli by asi nesplnil to, co je po jeho vybudování slibováno. Dne 12.5.2016 jsem navštívil ve večerních hodinách občany Malé Chuchle, kde jsem se utvrdil, že „Val“ není vhodná stavba. Je to na delší povídání. Je však zajímavé, že pan Veselý z Malé Chuchle nedokáže přijít a konzultovat tento jeho tolik propagovaný záměr.

V současné době připravuji podklady pro zařazení do investičních záměrů MHMP a to v PPO (protipovodňová opatření). Jedná se o spodní část Velké Chuchle mezi ulicí Strakonická, Mezichuchelská, Dostihová a v podstatě stavbou Hornbach.

Tady se jedná o odvodnění této části naší MČ, kde není dešťová kanalizace a tato lokalita je vlastně tzv. „lavor“ bez přirozeného odtoku. Nebude to nic levného, ale je třeba odvodnění a případné čerpání spodních vod vybudovat. Bude to ochrana i do budoucna.

Zároveň bude potřeba provést vybudování odtokových koryt ze závodiště do potoka Vrutice.

Doufám, že se nám podaří prosadit protihlukovou stěnu podél Strakonické.

V současné době projednávám s odborem dopravy, Úřadem Radotín a TSK na úpravě Strakonické. Až budu mít trochu konkrétní informace, tak Vám je poskytnu.

Děkuji za trpělivost a pochopení v některých dost složitých problémech, které se řeší a jejich realizace se rodí dost pomalu.

Stanislav Fresl, starosta

Znak Chuchle