Informace úřadu MČ

16.8.2012

Informace úřadu MČ:

Starosta MČ Praha – Velká Chuchle se v sobotu 11. srpna 2012 na osobní pozvání primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. zúčastnil cvičení výstavby mobilních protipovodňových prvků a dalšího programu za účasti složek Záchranného a bezpečnostního systému hl. m. Prahy.

Následně se zúčastnil ve dnech 14. a 15. srpna 2012 konference v Nové radnici hl. m. Prahy s tématickými bloky povodeň 2002, povodňová prevence a strukturální opatření. V rámci této konference účastníci získali množství písemností a knižních publikací, věnujících se problematice povodní a protipovodňových opatření, přičemž všechny tyto dokumenty jsou dostupné k nahlédnutí, případně k zapůjčení na Úřadu MČ Velká Chuchle.

ÚMČ Praha - Velká Chuchle