Informace ze schůzky na ministerstvu dopravy

24.2.2020

Před malým okamžikem skončila schůzka Ministerstvu dopravy, týkající  odstranění železničního přejezdu ve Velké Chuchli a mimoúrovňovým křížením. Základním výstupem ze schůzky je, že nadále se pokračuje v projednávání varianty nadjezd v různých stupních rozpracovanosti. 
Na přímý dotaz městské části, zástupce MD sdělil, že při variantě nadjezd je MD připraveno postupovat v souladu se zákonem , tedy využít možnost vyvlastnění. Na schůzce se dohodlo, že SŽ /dříve SŽDC/ setká s dotčenými majiteli nemovitostí za účasti vedení MČ a následně se uskuteční veřejné setkání s občany MČ.  Termín jednání se uskuteční v březnu 2020, o přesném datu budeme informovat. Pro případnou variantu podjezdu je nutná změna závazných stanovisek Policie ČR a TSK, náměstek pro dopravu hl.m. Prahy  /TSK/ potvrdil připravenost převzít jakoukoliv variantu,  tedy i podjezd, pokud se projektant vypořádá s námitkami stanovisek k projektové dokumentaci podjezdu.  MČ byla požádána zajistit  oficiální stanoviska TSK a policie ČR, za jakých podmínek by byl podjezd  zrealizovantelný. MČ tyto orgány v nejbližší době osloví. MČ upozornila účastníky schůzky  na nedořešenou návaznou dopravu v okolí vyústění nadjezdu/podjezdu do ulic Na Mrázovce, Pod Akáty, Starochuchelská. Pro informaci k územnímu plánu jsme požádali  ředitele odboru územního rozvoze hl.m. Prahy, který nám potvrdil, že územní plán nestanovuje detailnější reagulativ, tj. že obě varianty jsou v souladu s územním plánem. Podstatnou informací z této schůzky je také ta skutečnost, že bylo konstatováno, že nadjezd i podjezd lze zrealizovat. Podjezd je však dražší variantou. MČ v souladu s magistrátem hl.m. Prahy požádala o řešení alespoň dočasného přechodu pro pěší lávkou, dokud  nebude zrealizováno mimoúrovňové křížení.

Lenka Felix

ministerstvo dopravy