Informace ze schůzky se zástupcem Správy železnic

20.4.2021

Dne 19.4.2021 proběhla schůzka Mgr. Martina Melichara, 1. místostarosty MČ Praha - Velké Chuchle a Ing. Petra Hofhanzla, ředitele organizační jednotky Správy železnic, státní organizace. Účelem bylo jednání ohledně vizualizace zastávek vč. mobiliáře (lavičky, cyklostojany apod.), zastřešení podchodů k vlakové zastávce a hlavním tématem byla možnost realizace v rámci 1. etapy vybudování podélného parkoviště v ul. Radotínská od nově zhotovené vlakové zastávky směrem k stávající zastávce. Dále byla projednána možnost umělecké výmalby - legální graffiti opěrných zdí (po jejich rekonstrukci) a nově vzniklého podchodu k zastávce tak, aby plochy nelákaly sprejery k jejich poškození.
ÚMČ