Informace k závodům do vrchu

Na základě dotazů občanů sdělujeme tyto informace:

A) Dopravní obslužnost MHD (linka č. 172) bude dle platných jízdních řádů zachována
B) Přístup na pozemky přiléhající k ul. Starochuchelská nebude nijak ovlivněn

ec00d689a824d13f47de837b90b9bbb7.jpg