Informace pro návštěvníky Chuchelského hřbitova

ÚMČ zadal asi před měsícem opravu vrat v urnovém háji a na starém hřbitově v Chuchli uměleckému kovářovi. Vzhledem k tomu, že oprava si vyžádá větší zásah, odvezl si zhotovitel tato vrata do dílny.
Děkuji všem všímavým občanům za dotazy a upozornění a věřím, že předcházející zahradnické úpravy i rekonstrukce vrat přispějí k důstojnému prostředí na našem hřbitově.

Jiřina Hanlová
tajemnice ÚMČ

 

6972a58d65e205f97ad2f01ea42bb3ab.jpg