Aktuální stav projektu Vily Chuchle

Vážení občané,

jak bylo při společné schůzce ve Velké Chuchli, která se konala dne 13.7. domluveno, rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu projektu VILY CHUCHLE. Dne 1.8.2011 jsme podepsali smlouvu o dílo s generálním dodavatelem stavby společností SPS Engineering a.s., která bude výstavbu zajišťovat. Samotné zahájení stavby by mělo proběhnout již tento týden. S tím bude spojeno i zahájení průjezdu nákladní dopravy stavby chatovou osadou Lahovská, tak jak jsme již dříve avizovali.
V rámci zajištění bezpečnosti provozu bude nutné odstranit všechny křoviny, které zasahují do komunikace a snižují tak možnost průjezdu nákladních vozidel a omezují výhled. Dle zákona jsou majitelé pozemků povinni zajistit úpravu, aby jejich zeleň neprorůstala skrz plot a nezasahovala do komunikace. V rámci dohody s Městskou částí jsme nabídli, že toto zajistíme na naše náklady a to po předložení souhlasů všech dotčených majitelů.
Také bychom Vás chtěli upozornit na nové dopravní řešení provizorního nájezdu na Pražský okruh. Na základě žádosti správce Pražského okruhu (Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD) bude uzavřen provizorní nájezd na Pražský okruh. Tento nájezd byl jen dočasný a sloužil výhradně pro staveništní dopravu a měl být po dokončení okruhu zcela zrušen. Nájezd byl ponechán na naši žádost, avšak podmínkou ŘSD je, aby jej užívaly výlučně vozy stavby projektu VILY CHUCHLE. V souvislosti s tím bude obnoveno původní dopravní značení, které průjezd přes dočasnou panelovou komunikaci zakazovalo. Upozorňujeme tedy řidiče na to, že komunikace bude pod uzavřením závorou a nebude ji možno využívat jako doposud.

Za VILY CHUCHLE a.s.

Ing. Kateřina Hůrková

Project Manager

www.vilychuchle.cz