Pronájem hrobových míst

22.11.2013

Městská část Praha – Velká Chuchle nabízí možnost pronájmu hrobových míst.

Cena za pronájem hrobového místa na 1 rok se skládá z 85,-Kč za m2 (dle zaměření geodetickou kanceláří) + 100,-Kč (za správu hřbitova).

Zároveň žádáme stávající nájemce o kontrolu platnosti nájemní smlouvy a úhrady za hrobové místo.

Další informace Vám podáme na odboru smluv, daní a poplatků na tel.: 257 940 326

ÚMČ