Jednání starosty MČ se zástupci SŽ

30.6.2022

Včera proběhlo jednání pana starosty se dvěma zástupci SŽ vedené náměstkem ředitele pro investice Ing.Kolářem. Jednání probíhalo o problémech s křížením komunikace ve V. Chuchli s tratí a to krátkodobých a dlouhodobých. Z krátkodobých hlavně lepší zabezpečení stávajícího přejezdu (neprůchodné závory, zabezpečení kolejiště proti chodcům zábranami a ježky v kolejišti a zřízení kamerového systému) a zkusit obejít odvolání dvou občanů Chuchle proti SP na provizorní lávku. Z dlouhodobých hlavně o možnosti zrychlení podání SP po vyřešení problému s odvoláním několika občanů proti UR na nadjezd.