Klub Patriot pro seniory

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli nabízí, jako každoročně, celoroční vstupenku na dostihy pod názvem Klub Patriot. Nepřenosná karta prokazující členství v klubu opravňuje ke vstupu jednu osobu na jakýkoliv dostih v Chuchli. Karty jsou zdarma k vyzvednutí v samotném areálu závodiště nebo na Úřadu Městské části Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2 ve Velké Chuchli, tel. 257 941 041. Členství v klubu vzniká automaticky dosažením věku 60 let, resp. zažádáním o výdej klubové karty. Klub Patriot je určen výhradně pro seniory.

ÚMČ

karta Klubu Patriot