Kompostéry na BIO odpad

.

Kompostéry na BIO odpad

Hl. m. Praha, v zastoupení odbor ochrany prostředí MHMP, se rozhodlo využít 68. výzvu OPŽP a podat žádost ve věci nákupu kompostérů pro občany hl. m. Prahy.

Předběžnou poptávkou jsme zjistili více jak dvojnásobný počet požadavků. Z tohoto důvodu bude brán zřetel na závazný zájem jedinců, kteří vyplní internetový formulář na webové stránce - http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter.

Je nutné vždy vybrat v rámci formuláře Adresa umístění kompostéru: „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“

V případě pomoci můžete kontaktovat
ÚMČ Praha – Velká Chuchle a to v úředních hodinách.

O kompostéry může žádat kdokoliv z fyzických osob (občanů), kterému vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě.
Např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou v bytovém domě, apod. Pokud se jedná o zájem SVJ nebo BD je potřeba, aby kompostér byl napsán na konkrétního člověka (tzn. ne na SVJ nebo BD).

Vyplnění žádosti je nutné do 7.7.2017

Ilustrační foto