Koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého - Bruncvik

V neděli 24.3. 2013 se uskutečnil koncert chlapeckého sboru BRUNCVÍK v kostele sv. Jana Nepomuckého. Tato "Květná" neděle je součástí velikonočních oslav jara a proto i téma koncertu měl název "Pašijový příběh v hudbě".

Zazněly zde skladby:

Václav Karel Holan Rovenský - Na procházku z kratochvíle, Umučení našeho Pána milostného

chorál - Vexilla regis prodeunt

Jan Dimas Zelenka - Lamentatio II

Jakub Jan Ryba - Responsoria pro Coena Domini, In Coena Domini, Tenebrae, Caaligaverunt

Giovanni Battista Pergolesi - Inflammatus et accensus (ze Stabat Mater)

I když byla velká zima a foukal silný nepříjemný vítr se koncert velice vydařil a návštěva byla veliká. Všichni přítomní přivítali, že před kostelem obdrželi zdarma horký čaj nebo kávu.

Za pomoc s organizací koncertu musím poděkovat firmě Honda za zapůjčení agregátu, slečně Michaely Ilíkové z firmy Nespreso za dodání "presovače" i s kávou, paní ředitelce Základní školy Charlotty Masarykové za zapůjčení stolů a várnic na čaj. Nesmím opomenout poděkovat také žákům ZŠ Tomášovi Forejtovi a Vojtovi Formanovi za pomoc při podávání občerstvení. Nakonec chci poděkovat faráři Mgr. Josefu Ptáčkovi z římskokatolické církve za umožnění uspořádání koncertu v kostele sv. Jana Nepomuckého a panu Kadeřábkovi, který zajistil úklid a bezpečnost cesty ke kostelu.

Nyní byl chtěl pár řádek o těch kdo v kostele zpíval.

Chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006 ve snaze více rozezpívat chlapce a rozmnožit zatím jen malý počet těchto těles v ČR. Názvem Bruncvík, dle legendárního středověkého rytíře, se sbor snaží podtrhnout právě výchovu k rytířským ctnostem - čestnosti, pravdomluvnosti a odvaze. Repertoár sboru je široký, od raného středověku až po skladby 20. století. Hlavní činností sboru je snaha inspirovat svým zpěvem své vrstevníky, především chlapce, což dokládá již třetí ročník výchovných koncertů pro školy. V rámci tohoto cyklu sbor seznamuje děti s hudbou různých období a aktivně je učí písně, rytmy či tance, a to od zrodu zvuku přes gregoriánský chorál, renesanci, hudbu barokní, černošské spirituály až po hudbu etnickou či alikvotní. Sbor spolupracuje pravidelně s profesionálními hudebníky, protože jejich příklad je pro děti nejlepší inspirací.

Tento sbor založila paní Lenka Pištěcká absolventka Pražské konzervatoře. Po ukončení se velice intenzivně věnovala koncertnímu a oratornímu zpěvu. Zároveň s koncertní činností se věnovala činnosti pedagogické. Zájem soustředí k začátečníkům i mistrovské technice a s úspěchem užívá metod hlasové relaxace.

Od roku 2009 doprovází sbor paní Jiřina Dvořáková - Marešová, která vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze. V současné době pokračuje v HAMU v doktorském programu.

Luděk Forman

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 1

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 2

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 3

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 4

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 5

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 6

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 7

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 8

Pašijový příběh v hudbě - foto č. 9