Končí doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

24.4.2019

Od 27.4.2019 končí doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy , která byla stanovena v souladu s ustanovením §1 Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahyze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ která platila na území hlavního města Prahy od 24.4.2019