Kontejnerové stání ul. Mrkosova

5.8.2021

Dne 2.8.2021 došlo k přesunu kontejnerového stání na tříděný odpad z ul. Mrkosova. Důvod přesunu byl nejen velmi častý nepořádek, který se kolem kontejnerů nacházel, ale i velmi časté stížnosti na ranní hluk při vyvážení kontejnerů. Podněty byly nejen ze stran občanů, ale i Pražských služeb i Městské policie. Během posledních dvou let, byla zvýšena četnost vývozů až na 4x týdně, což je nyní na maximu.

Tato záležitost se řeší již přes rok. Bylo zřízeno nové stání, které se nachází cca 100m od ul. Mrkosova, aby se uvolnilo naplnění. I přes to, se nepodařilo snížit naplněnost kontejnerů.

Tudíž jsme přistoupili ke zkušebnímu přesunutí kontejnerů na nové stanoviště, které se nachází na ul. Na Hvězdárně u točny autobusu, kde je možnost navýšení na dvojnásobek počtu kontejnerů.

Po dnešní dohodě jak s majiteli okolních nemovitostí, tak i Pražskými službami, budou do ul. Mrkosova vráceny sběrné nádoby, ale bude omezen vývoz na četnost 2x týdně, abychom zároveň vyhověli i stížnostem na hluk při ranním vývozu nádob.

V případě naplnění prosím o využití nejbližších kontejnerová stání v okolí:

ul. Na Hvězdárně – cca 100m

ul. Nad Libří – cca 200m

ul. Nad Závodištěm – cca 400m

ul. Na Hvězdárně – cca 500m

V případě, že se situace kolem nepořádku v okolí tohoto kontejnerového stání nezmění, hrozí, že kontejnerové stání bude zrušeno natrvalo.

Mrkosova