Kontrola Městské policie v Chuchli

30.3.2011

Ve dnech 12.3. a 14.3. 2011 byly provedeny kontroly míst s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob. Kontroly probíhaly se zvýšeným zájmem na oblasti podél kolejí vedoucích souběžně s ulicí Radotínská, dále pak v ulici Mezichuchelská, v oblasti u Mostu Inteligence a prostor opuštěných objektů. Během kontrol bylo zkontrolováno 6 osob a uděleny pokuty v celkové výši 2000,- Kč a to za porušování vyhlášek hl. m. Prahy a znečišťování veřejného prostranství. Během kontrol bylo posbíráno a odvezeno cca 50 ! ks. injekčních stříkaček z míst: Na Hvězdárně, Starolázeňská, Most Inteligence u ulice
Zbraslavská.
Bylo zadokumentováno několik míst, kde se v budoucnu zaměříme na zvýšené kontroly v souvislosti s výskytem osob užívajících drogy, zvláště v místech přímo sousedících s obydlenou zástavbou především v ulici Starolázeňská.
Sepsal: Ivo Trojanský, Michal Kadlec

76874ee0f2f00b573b7bee3d812a8e8a.jpg

18591cb64fc49ee600cce2f73a9a7de7.jpg

8a522a8750ca6239732c784bbe316cd6.jpg

a2c2ab627899408a97c704d32dffe238.jpg

b77414700fafb943407539c084af3d7c.jpg