Lávka pro pěší zvýší bezpečnost na přejezdu

30.12.2022

Červené světlo bliká, závory jsou dole a vlak v nedohlednu, zato autobus se blíží. V takovou chvíli některým chodcům čekajícím na přejezdu dojde trpělivost a zkusí trať přeběhnout bez ohledu na možné tragické následky. Proto bude v únoru u přejezdu instalována lávka pro pěší, přes kterou se chodci bezpečně dostanou přes trať bez ohledu na provoz vlaků pod nimi.

„Bude se jednat o montovanou lávku vedoucí nad trolejemi, podobnou mohou znát lidé třeba z Radotína," popisuje Viktor Kobes, starosta MČ Praha - Velká Chuchle a dodává: „Kdo zná Radotínskou lávku, ví, že taková konstrukce není nic pěkného, proto doufám, že jí brzy nahradí plánovaný podchod." Instalaci provizorní lávky iniciovala Správa železnic, která také hradí náklady na realizaci projektu. „Cílem je nabídnout pěším bezpečný způsob překonání tratě v situaci, kdy je v průběhu dopravní špičky přejezd zavřený i 45 minut z jedné hodiny," potvrzuje Michal Krošlák z investičního úseku Správy železnic.

Přípravné práce pro stavbu lávky budou probíhat v lednu, sama instalace lávky proběhne od 18. do 20. února. Z toho důvodu bude přejezd uzavřen od 18. 2. od 7 hodin od rána do 20. 2. do 19 hodin.

Čekání na podchod

Přes lávku se ovšem nedostanou maminky s kočárky či vozíčkáři. „Kvůli omezenému prostoru u přejezdu není možné udělat lávku bezbariérovou. Lidé, kteří nemohou zdolat schody, tak budou muset dál čekat na přejezdu. I proto doufám, že lávku brzy nahradí bezbariérový podchod," doplňuje starosta. Podchod je ale možné postavit až po postavení nadjezdu.

„Plánovaný podchod totiž bude situován pod současnou silnicí, která vede přes trať a v době, kdy je tato komunikace plně využívaná, není možné podchod postavit a otevřít pro pěší," vysvětluje starosta. Tato situace podle něj ukazuje, jak moc důležitá je pro bezpečný pohyb v obci stavba nadjezdu. „V současné době probíhá příprava stavebního řízení na nadjezd. Doufejme, že stavební řízení i stavba, budou probíhat plynule a bez zbytečných průtahů, abychom s nevzhlednou a uživatelsky nekomfortní lávkou nežili v Chuchli další desetiletí," uzavírá.

Kateřina Králová, členak redakční rady Chuchelského zpravodaje