Lesy hl.m. Prahy informují

11.2. 2019

Lesy hl. m. Prahy informují:

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že na začátku tohoto týdne a dále v průběhu měsíce února a března budeme v lesích spadajících do Vaší městské části provádět obnovní zásahy, především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probíhat odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, jako je např. dub červený. Tyto plochy následně zalesníme v jarních měsících stanovištně vhodnou dřevinou skladbou.  

Další informace na webových stránkách:

http://www.lhmp.cz/lesy/2019/02/prazske-lesy-cekaji-v-zimnich-mesicich-obnovni-zasahy/


http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/

ÚMČ

Lesy hl.m. Prahy