Lesy hl. m. Prahy vysadily na jihozápadě Prahy přes 45 tisíc nových stromků

Celkem 45 160 sazenic mladých stromků přibylo letos na jaře v lesích na jihozápadě Prahy, které spravuje lesnický úsek Chuchle Lesů hl. m. Prahy. Více než čtyři pětiny z celkového počtu stromků, které jsme hlavně v Chuchelském háji, v Prokopském údolí, v okolí Barrandova či v lesoparku na Cibulce vysadili, tvořily listnaté dřeviny. I jehličnany však ve smíšeném lesním porostu mají své důležité místo, a tak do půdy putovalo také necelých 7 tisíc jehličnanů, hlavně mladých borovic. Dohromady jsme zalesnili 1,45 hektaru volných ploch a na více než 4 hektarech jsme provedli tzv. vylepšení, tedy opakované zalesnění a doplňování lesních kultur.

Tradičně největší zastoupení má v našich každoročních jarních a podzimních výsadbách nových pražských lesů dub zimní, jehož sazenic jsme letos na jaře na jihozápadě Prahy vysadili skoro 19 tisíc. O něco méně bylo buků (10 300) a třetím nejčastěji vysazovaným stromem byl javor babyka (celkem 2 750), který o 600 stromků překonal „kolegu“, javor mléč (2 150). Mezi dalšími druhy, jimž v lesích přibyli zástupci, je například lípa malolistá nebo třešeň ptačí. Na prudkých a členitých jižních svazích Chuchelského háje jsme navíc vysadili i 120 sazenic dubu pýřitého zvaného šípák. Této světlomilné a teplomilné dřevině, jíž nevadí ani vysychající a kamenitá půda, by se tu mohlo dobře dařit. Stala se ostatně symbolem chráněné krajinné oblasti Pálava na jižní Moravě, jedné z nejteplejších lokalit v České republice.

Po celé Praze jsme letos na jaře vysadili téměř 200 tisíc stromků, jen na plochách ve správě úseku Chuchle jich tak byla z celkového počtu takřka čtvrtina. Druhou část letošních výsadeb plánujeme zase na podzim. Momentálně provádíme hlavně ožínání nově zalesněných pasek, kde na mladé stromky dotírá agresivní buřeň – vysekáváme nežádoucí trávy, ostružiní, maliní a další keře, které sazenicím berou světlo a odčerpávají vláhu a živiny. Naším úkolem je také sečení trávy podél lesních cest a sečení luk areálu zdraví v Chuchelském háji.

Ing. Petra Fišerová

Referent ekologické výchovy a tiskový servis

Lesy Hl. m. Prahy


Děti pomáhaly s výsadbami stromků.