Loučení třídy Berušek

KRÁSNÉ LOUČENÍ BERUŠEK S MATEŘSKOU ŠKOLOU

Byla středa 21. června odpoledne, když se za krásného slunečného počasí loučila třída Berušek s mateřskou školou. Více než teplé počasí, vyvolala hřejivý pocit v srdcích přítomných diváků pohádka O Zlatovlásce, kterou žáčci početnému publiku předvedli. Myslím, že nejednoho z diváků chytilo vystoupení žáčků za srdce a nejednomu se objevila slzička v oku. Bylo to vystoupení milé a zároveň dokázalo dobrou práci pedagogického personálu školy. Po pohádce ještě žáčci zatančili a zazpívali a po zaslouženém potlesku, došlo za přítomnosti ředitelky školky paní Aleny Kučerové, třídní učitelky Jany Pondělíkové a starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla na stužkování a předávání upomínek. Všem, kteří se podíleli na tak krásném a dojemném loučení patří poděkování. Poděkování a lásku Vám, kéž zvoní jako zvony…..

Léto uběhne jako voda ve Vltavě a žáčci s nastávajícím podzimem nastoupí do první třídy základní školy. Přejme jim, aby se jim v nové škole líbilo nejméně tak jako v mateřince a učení jim nečinilo žádné potíže.

Text a foto Jan Zágler

Berušky 1.

Berušky 2.

Berušky 3.

Berušky 4.

Berušky 5.

Berušky 6.

Berušky 7.