Blíží se uveřejnění zadání ÚP Prahy

11.3.2013

Blíží se uveřejnění Zadání územního plánu Prahy

Podle zpráv z MHMP by mělo okolo 15.3.2013 dojít k vydání Zadání nového MetropolitníhoÚP Prahy, tento dokument má být podle aktualizovaného stavebního zákona formu veřejné vyhlášky. Do 15-ti dnů! může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. … K připomínkám, vyjádřením, a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Dále Viz Stavební zákon v novém znění § 47.

Je také důležité připomenout, že po letošní úpravě stavebního zákona vypadla jedna fáze příprav územního plánu a to Koncept ÚP. Takže po projednání Zásad ÚP bude další fází už samotný Návrh ÚP.

Proto se dá předpokládat, že bude tento předložený dokument, jehož znění a formu ještě neznáme, tématem na dalším zasedání zastupitelstva naší MČ, které se bude konat 25.3. Kde budou i konzultovány a schvalovány zastupiteli případné připomínky naší MČ.

Proto upozorňujeme na tento fakt občany a majitele nemovitostí, protože v tomto šibeničním termínu, který je nyní daný stavebním zákonem, je pro všechny jediná možnost se k vydanému Zadání ÚP Prahy vyjádřit.

Ing.arch. David Vokurka – zástupce starosty

Dále např. viz čl.:

http://uppraha.cz/clanek/151/mestske-casti-ceka-pripominkovani-zadani-noveho-uzemniho-planu