Městská část Praha - Velká Chuchle přijme řidiče pracovní čety

17.12.2009

Městská část Praha - Velká Chuchle - Úřad městské části Praha - Velká Chuchle
zastoupený tajemnicí úřadu Jiřinou Hanlovou

přijme

řidiče do pracovní čety ÚMČ

 

Místo výkonu práce: území MČ Praha - Velká Chuchle
Předpokládaný termín nástupu: leden 2010 - dle dohody
Platová třída: 5
Pracovní poměr na dobu: neurčitou

Požadavky na uchazeče:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
: SŠ, výuční list
požadované znalosti: řidičský průkaz skupiny C, příp. B
další dovednosti: schopnosti organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost

/případné další informace poskytne tajemnice J. Hanlová na tel. 257941041/

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis

K přihlášce je podle nutno připojit tyto doklady:
• strukturovaný profesní životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost čestným prohlášením)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8.1.2009 do podatelny na adresu:
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle
tajemnice ÚMČ
U Skály 262/2
159 00 P r a h a - Velká Chuchle

Obálku označte slovy: „ řidič do pracovní čety"

V Praze dne : 16.12.2009


Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ Praha - Velká Chuchle

 

212382b5a0162b031737c102ad33aa10.jpg