Mimořádné zasedání ZMČ zrušeno

18.3.2020

Pokračování mimořádného zasedání Zastupitelstva ZMČ, které se mělo konat ve čtvrtek 19.3.2020 od 13:00 hodin v kanceláři starostky je zrušeno, protože by nebylo usnášeníschopné. Celý text v příloze.

99671240138efe366554c546f85ac4ed.png