Mimoúrovňové křížení

11.9.2019

Ráda bych Vás informovala, jak jsem přislíbila, že jsme absolvovali v uplynulých dnech jednání, týkající se mimoúrovňového křížení na Magistrátu hl. m. Prahy u radního pro dopravu s dotčenými orgány. Z něj vyplynulo, že je potřeba dále jednat na úrovni ministerstva dopravy. Toto jednání jsme společně s pány místostarosty a předsedou dopravního výboru absolvovali dnes. Nedejte na zkreslené informace, které se objevily, že se někdo s někým dohaduje, a proto v Chuchli zůstane jen přejezd. Opak je pravdou. Shodli jsme se na skutečnosti, že nikdo z dotčených nemá zájem, aby v Chuchli zůstal po zkapacitnění železnice jen železniční přejezd bez jiného řešení. Další jednání ohledně mimoúrovňového křížení bude pokračovat ještě tento měsíc. Pokud z něj vyplyne nějaká relevantní informace, určitě jí zveřejníme.
Lenka Felix

md