Minizávody v králičím hopu

1.11.2021

Oficiální minizávody v králičím hopu SKOK DO ADVENTU konané 27.11.2021 v Praze - Velké Chuchli

Pořadatel: ČSCH - Klub Králičí hop

Odpovědný pořadatel: Petra Molkupová

Vyhlášené disciplíny: rovinná dráha (lehká, střední třída), parkur (lehká, střední třída), skok daleký

Předpokládaný časový harmonogram:
Prezence a zdravotní přejímka 7,30 - 8,15 hod
Rovinná dráha 8,30 - 11 hod
Parkur 11 - 13,30 hod
Oběd 13,30 - 14 hod
Skok daleký 14 - 16,30 hod
Vyhlášení výsledků 17 hod

Je možné startovat s neomezeným počtem králíků.

Závod v rovinné dráze a parkuru bude probíhat dvoukolově, do umístění se počítá součet obou běhů.

Počáteční délka skoku dalekého je 80 cm.

Časový limit pro rovinnou dráhu a parkur bude stanoven rozhodčím před závodem a vyvěšen na startovní listině.

Pokud králík neprojde ve stanoveném čase zdravotní přejímkou, nebude mu umožněn start!
Ubytování králíků během závodů je v klecích majitelů, pořadatel klece nezajišťuje.


Rozhodčí: Vítězslav Hajný
(Změna rozhodčích vyhrazena.)


Místo:
Kazínská 8,
Praha 5 - Velká Chuchle
Souřadnice: 50°00'43.4"N
14°23'08.1"E

Povrch: koberec
(rozměr: 20x10 m)

Zdravotní podmínky:
Všichni králíci musí projít zdravotní přejímkou před začátkem závodů. Startovat můžou králíci zdraví a v dobré kondici.
Každý králík se musí prokázat Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že má králík platné očkování proti králičímu moru a myxomatóze (vakcinace musí proběhnut nejméně 3 týdny před závodem a musí být stále platná imunita - obvykle se jedná o 1 rok proti králičímu
moru a 6 měsíců proti myxomatóze).
Kojící samice, březí králice a příliš mladí králíci (dle Soutěžního řádu) se nesmí závodů účastnit.


Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail: kralici.hop@email.cz nebo písemně na adresu
Petra Molkupová, Podvinný mlýn 9, Praha 9, 190 00.

Uzávěrka přihlášek: 18.11.2021

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu omezit počet startů a nepřijmout přihlášku.
Uvědomí o tom závodníka písemně.

Startovné:
Každý start králíka = 70,- Kč

ZÁVODY PROBĚHNOU ZA DODRŽENÍ AKUTÁLNĚ PLATNÝCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ.

Kontakt:
Petra Molkupová - mobil: 721 442 035, e-mail: kralici.hop@email.cz

Zasláním přihlášky souhlasíte se Soutěžním řádem a dáváte najevo, že se budete řídit jeho ustanoveními.
Zasláním přihlášky také souhlasíte se zveřejněním fotografií z akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

Závod proběhne ve spolupráci se ZO Velká Chuchle a pod záštitou městské části Praha - Velká Chuchle.

Minizávody v králičím hopu