Místní referendum - usnesení soudu

26.11.2009

Městský soud v Praze dal svým usnesením č.j. 11 Ca 291/2009-41 ze dne 6. listopadu 2009 za pravdu většinovému názoru zastupitelů MČ Praha - Velká Chuchle a zamítl žalobu přípravného výboru pro uspořádání místního referenda v místě konání Městská část Praha - Velká Chuchle. Místní referendum tedy vyhlášeno nebude.

Originál usnesení Městského soudu v Praze včetně odůvodnění je k dispozici u tajemnice ÚMČ a usnesení, které nabylo právní moci dne 6.11.2009 je zároveň vyvěšeno na úřední desce MČ.

Stanislav Fresl, starosta

 

a45866c7c04133677f3385cf3b1ac60d.jpg