Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :

dne 28.01.13 od 14,30 do 17,00 hod.

dne 11.03.13 od 10,30 do 13,30 hod.

dne 16.04.13 od 12,00 do 14,30 hod.

dne 23.05.13 od 8,00 do 11,00 hod.

dne 26.06.13 od 14,30 do 17,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , označeném logem Pražské plynárenské,a.s. , zaparkovaném před ÚMČ, U Skály 262/2.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha – Velká Chuchle nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace

- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

Logo Pražské plynárenské a.s.